O nas

Koło Łowieckie „Knieja” w Górach powstało w 1964 roku. Prowadzimy gospodarkę łowiecką na terenie gmin Białogard i Połczyn Zdrój.

Inicjatorami utworzenia Koła była grupa pasjonatów łowiectwa, którą stanowili głównie pracownicy lasów powiatu białogardzkiego, tj. Koledzy Aleksander Pikuła – nadleśniczy Nadleśnictwa w Rąbinie, Jan Bednarz – nadleśniczy Nadleśnictwa w Białogardzie, Tadeusz Kozicki i Piotr Paliczak – leśnicy z powiatu białogardzkiego, Józef Szyderski – pracownik leśny, rolnicy: Zygmunt Zajkowski, Jan Kutkowski oraz pracownicy Zakładów w Białogardzie: Hieronim Wiśniewski i Aleksander Wojtyński.

Myśliwi ci w dniu 4 sierpnia 1964 roku zwołali I Zjazd Założycielski, podczas którego powołano pierwszy Zarząd Koła w składzie:

Prezes: Kol. inż. Jan Bednarz

Łowczy: Kol. Aleksander Wojtyński

Sekretarz: Kol. Tadeusz Kozicki

Skarbnik: Kol. Zygmunt Zajkowski

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący: Kol. Hieronim Wiśniewski

Członkowie: Kol. Piotr Paliczak i Tadeusz Kiljanek.

Podczas tegoż Zjazdu przyjęto pierwszą nazwę Koła: Koło Łowieckie „Knieja” w Białogardzie.

W momencie powstania Koło liczyło 12 członków:

 1. Jan Bednarz – leśnik
 2. Tadeusz Kozicki – leśnik
 3. Zygmunt Zajkowski – rolnik
 4. Piotr Paliczak – leśnik
 5. Tadeusz Kiljanek – leśnik
 6. Józef Szyderski – leśnik
 7. Aleksander Bogusiewicz – leśnik
 8. Jan Kutkowski – rolnik
 9. Hieronim Wiśniewski – energetyk
 10. Aleksander Wojtyński – pracownik PZZ w Białogardzie
 11. Janusz Terenda – leśnik
 12. Aleksander Pikuła – leśnik.

Na początku działalności Koło przejęło w dzierżawę obwód łowiecki nr 73 na terenie Nadleśnictwa Białogard o powierzchni 5610 ha oraz obwód łowiecki nr 136 na terenie obecnego Nadleśnictwa Połczyn Zdrój o powierzchni 3070 ha. Łącznie Koło posiadało w dzierżawie 8680 ha terenów polnych i leśnych.

W 1999 roku Koło zakupiło budynek we wsi Góry w gminie Białogard, który po wyremontowaniu stał się naszą siedzibą, zyskał miano hubertówki „Watra”, zaś Koło przyjęło nazwę Koła Łowieckiego „Knieja” w Górach.

Również w roku 1999 z inicjatywy Kol. Jana Grondalskiego – byłego sekretarza Komisji Kultury, Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich PZŁ ORŁ w Koszalinie w okresie 1999-2010 – założona została i prowadzona do dzisiaj historyczna kronika Koła, 6 – krotnie wyróżniana na konkursach okręgowych PZŁ, która obecnie liczy dwa tomy.

30 sierpnia 2014 roku, w dniu jubileuszu 50 – lecia Koła nadany został Sztandar Koła, który wykonała Pracownia Haftu Artystycznego „HAFT ART” Małgorzata Czarnecka, Murowana Goślina, wg projektu Anny Kozieja – sekretarza Koła.

W tym samym roku wydana została książka zawierająca historię Koła: „Rys Historyczny Koła Łowieckiego „Knieja” Góry 1964-2014”, której pomysłodawcą i twórcą jest Kol. Jan Grondalski.

Obecnie nasze Koło liczy 61 członków. Prowadzimy gospodarkę łowiecką na dwóch obwodach łowieckich nr 73 w gminie Białogard i 136 w gminie Połczyn Zdrój o łącznej powierzchni 9767,06 ha. Nasze cele określa Statut PZŁ oraz Ustawa Prawo łowieckie, jednak szczególny nacisk kładziemy na poprawę warunków bytowania zwierzyny oraz kultywowanie polskiej tradycji i zwyczajów łowieckich. W planie łowieckim mamy dziki, jelenie, daniele, sarny, drapieżniki i kaczki.